پروفایل

پولدار شدن به روش فروتل

دو روش كسب درآمد از طريق فروتل:

1. روش اول) تبليغ و فروش مستقيم محصولات فروتل و گرفتن پورسانت از هر فروش در فضاي اينترنت
مراحل :
عضويت در سيستم كسب درآمد فروتل
مطالعه روشهاي تبليغ ارائه شده در پنل كاربريتان
خريد محصولات فروتل توسط مشتريان از طريق لينك متعلق به شما كه در پنل كاربريان قرار دارد
واريز پورسانت به حساب بانكي شما دو بار در ماه (كليه تراكنش ها و خريدهاي مشتريان كه از طريق لينك شما انجام گرفته باشد در پنل كاربريتان قابل رهگيري مي باشد و امكانات كاملي براي كنترل صحت فعاليتها در اختيار شما قرار داده شده است)
2. روش دوم) معرفي سيستم ما به ديگران و به عضويت درآوردن آنها با كد معرف خودتان
مراحل :
عضويت در سيستم كسب درآمد فروتل
مطالعه روشهاي تبليغ ارائه شده در پنل كاربريتان
به عضويت درآوردن ديگران از روشهايي كه در مرحله قبل به شما آموزش داده شده است
7 درصد از پورسانت فردي كه شما به سيستم معرفي كرده ايد براي هميشه به شما تعلق خواهد داشت
واريز پورسانت به حساب بانكي شما دو بار در ماه (كليه تراكنش ها و خريدهاي مشتريان كه از طريق فردي كه شما معرفي كرده ايد در پنل كاربريتان قابل رهگيري مي باشد و امكانات كاملي براي كنترل صحت فعاليتها در اختيار شما قرار داده شده است)

برای ثبت نام می توانید به آدرس زیر بروید:
آدرس اول:
http://www.frotel.com/ads-reg.php?moarref=9757
آدرس دوم:
http://frotel-job.blogfa.com

 |